Hứa Thái An

Email: thaian54sh@gmail.com

Mobile phone: (+84) 976.375.462

Master student of Biotechnology, Nha Trang University

EDUCATION

B. S in Biotechnology, Nha Trang University, 2012 – 2016

Master student of Biotechnology, Nha Trang University, 2017 – 2020

RESEARCH

Student thesis

Vietnamese title: Phân tử Phytochelatins và vai trò của chúng đối với khả năng tích lũy kim loại nặng của loài cỏ lá dừa – Enhalus acoroides.

English title: Phytochelatins and its role in heavy metal accumulation capacity of Enhalus acoroides.

My study focus on determine Phytochelatins’s role in heavy metal accumulation capacity of Enhalus acoroides. Enhalus acoroides samples collected at six distinct seagrass beds from the coast of Khanh Hoa province (Tuan Le, My Giang, Song Lo, Thuy Trieu, Cam Phuc Nam and Cam Thinh) were evaluated for their PC2. The results showed that strong correlation between PC2 and Pb concentration were found in the root organ collected from a Pb contaminated area. We conclude that Phytochelatins play a main function in heavy metal detoxification.

Master thesis:

Vietnamese title: Khảo sát đa dạng di truyền và cấu trúc quần thể tôm hùm bông (Panulirus ornatus) ở Việt Nam, Sri Lanka và Úc bằng chỉ thị microsatellite.

English title: Genetic diversity and population structure of Panulirus ornatus in Vietnam, Sri Lanka and Australia using microsatellite markers.

PUBLICATIONS

Papers

Đào Thị Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Nguyệt Huệ, Đặng Trần Tú Trâm, Huỳnh Đức Lư, Hồ Sơn Lâm, Huỳnh Minh Sang, Đoàn Văn Thân, Đỗ Hải Đăng, Hứa Thái An (2018). Ảnh hưởng của vitamin E bổ sung vào thức ăn đến hiệu quả sinh sản, chất lượng trứng và ấu trùng cá khoang cổ Nemo (Amphiprion ocellaris (CUVIER, 1830)). Tạp chí Khoa học và Công nghệ Biển, 18 (4A), tr. 165 – 173.

 

Related

Others