Ghi nhận mới sinh vật cộng sinh ngoài trên hải sâm vú Holothuria nobilis (Selenka, 1867) và hải sâm lựu Thelenota annanas (Jaeger, 1833) bị bệnh lở loét

Nguyễn Văn Hùng1, Nguyễn Quế Chi1, Trần Quang Sáng2, Đặng Thúy Bình2

1Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III; 2Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường, Trường Đại học Nha Trang

Fulltext

Related

Others