Publications


Comparative population genetics of swimming crab host (Portunus pelagicus) and common symbiotic barnacle (Octolasmis angulata) in Vietnam

Binh Thuy Dang1, Oanh Thi Truong1, Sang Quang Tran1 and Henrik Glenner2 1 Institute for Biotechnology and Environment, Nha Trang University, Nha Trang, Khanh Hoa, Vietnam 2 Department of Biological Science, University of Bergen, Bergen, Norway   Background. By comparing spatial geographical structures of host populations with that of their symbionts light can be shed on their biological interactions, and the ...

More details

Identify and characterize the SNP markers for traceability of scallop spiny lobster Panulirus homarus (Decapoda, Palinuridae) in Vietnam

N N T Nhon1, T Q Sang2, N M Chau1 and D T Binh2 1 Research Institute of Aquaculture, Nha Trang, Vietnam 2 Institute for Biotechnology and Environment, Nha Trang, Vietnam   Lobster is an aquatic species of ecological and economic importance. In Vietnam, ornate spiny lobster (Panulirus ornatus) and scallop spiny lobster (P. hormatus) are among the main species of aquaculture in Vietnam. Demand for lobster products ...

More details

Ghi nhận mới và mối quan hệ tiến hóa của Epiphyte (Melanothamnus thailandicus) trên rong sụn (Kappaphycus alvarezii) tại Khánh Hòa

Đặng Thúy Bình1, Khúc Thị An1, Văn Hồng Cầm1, Trần Văn Tuấn1 1Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường, Trường Đại học Nha Trang Rong sụn (Kappaphycus alvarezii Doty) là loài rong có giá trị kinh tế cao, phân bố ở vùng biển Châu Á Thái Bình Dương, ...

More details

Nghiên cứu định loại Tôm hùm ở Việt Nam bằng mã vạch ADN

Nguyễn Anh Hiếu1, Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn2, Đặng Thúy Bình3, Dương Văn Sang2, Trương Thị Oanh3, Phạm Thị Hạnh4 1Bộ Khoa học và Công nghệ; 2Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản 3; 3Viện Công nghệ Sinh học và Môi trường, Trường Đại học Nha Trang; 4Viện Nuôi trồng thủy ...

More details

Ứng dụng chỉ thị microsatelite phân biệt quần đàn tôm hùm xanh (Parulirus homarus) ở Việt Nam và Sri Lanka

Nguyễn Nguyễn Thành Nhơn1, Đặng Thúy Bình2, Trần Quang Sáng2, Nguyễn Minh Châu1, Phạm Thị Hạnh3 1Viện Nghiên cứu Nuôi trồng thủy sản III; 2Viện Công nghệ sinh học và Môi trường, Trường Đại học Nha Trang; 3Viện Nuôi trồng thủy sản, Trường Đại học Nha Trang Fulltext

More details