Xác định chủng loại alpha-conotoxin của 3 loài ốc cối ở Nha Trang dựa vào đa hình trình tự của các peptit trong tuyến độc của chúng

Authors: Đặng Thúy Bình, Nguyễn Thị Anh Thư, Nguyễn Thị Xuân Diệu

Tạp chí: Nông nghiệp và phát triển nông thôn số 17 - 2015


 

Related

Others